IV Jornada de Planificació de Cultius i Qualitat entre Agricultors i  Gestores de Menjador Escolar